Author Topic: VPN- eller en Proxyserver-service  (Read 842 times)

Online 1stGen_Dude  30385

  • Translator
  • Posts: 6275
  • Global Rep: 24110
VPN- eller en Proxyserver-service
« on: December 06, 2017, 05:25:31 pm »

*Vi tror att de flesta av internet surfare är medvetna vad en statisk/dynamisk IP-adress är.*
Eventuellt också vad en VPN- eller en Proxyserver-service är.*


   -Baserat på ett års av data process- och övervakningsfrågor, har platsen gjort en djupgående analys av hur mycket/många
   skadliga klienter som försöker utnyttja och öppna proxyservrar för att komma åt vår domän/hemsida ..
   bla Fördunklar(Gömmer) processer som sker bakom kulisserna i sådana skadliga avseenden utan att avslöja sin verkliga(fysiska) plats.


   -Vi har lyckats än så länge att ha en uppsättning av alarm/övervakningsverktyg/system för sådana punkter, den
   viktigaste punkten i detta ger platsen ett nytt problem vi faktiskt filtrerat bort framgångsrikt, men det tär för mycket
   på serverbelastning och alla andra systemresurser.


   -Detta leder oss sedan ett annat problem att ta itu med: -att ha en uppsättning verktyg för att filtrera bort dem vid en hög
   belastning på serverns kostnad eller bara förneka deras tillgång.


   -Enligt våra site statistik: som är uppdelat i delar (Communityn och Torrents), platsen hanterar uppskattningsvis över 2miljoner besökare/dag ..
   Påverkan på vår webbplats av denna trafik är på 10% s total-kapacitet, men då har vi inga problem, men när missbruk av
   överbelastning förfrågningar(vid kontakt) som kommer från proxy kedjor och andra skadliga anslutningar har det blivit över 60%
   (vilket är en falsk begäran av datainformations hantering, tänk dig att ngn äter upp 60% av din födelsedags tårta som ett exempel..).


   -I denna sista delen av denna text påverkar mest giltiga medlemmar och besökare från att nå webbplatsens innehåll(webmaterial)..
   Webbplatsen använder sig av en aktiv Arbor Network Service, vi inte tycker om att missbruka vår ställning genom att eskalera våra filter,
   detta oftast inte kommer att "utesluta giltiga medlemmar" i de flesta fall, i stället kommer platsen kommer att ha ett nytt system på plats.


   -När en gärningsmannens/männens IPadress blir upptäckt, antingen de statiska eller dynamiska IP-adresserna .. vi kommer att
   filtrera ur och blockerar källan(gärningsmannen).


   -Vad är de ovanstående betyder är att: De flesta webbplatser där ute filtrerar IP på alltför många sätt, statiska gärningsmännens
   IP är det vanligaste sättet att få förbjudet/nekad tillgång.
   Varvid I vårt fall sker sådan filtrering som upptäcker sådana brottslingars-IP-adresser och kommer inte att göra några
   undantag och behandla dem alla lika.


   -På ett 60 dagars långt test, har vi märkt att 90% av de upptäckta fallen som utlöses av våra filter kommer från proxy-klienter
   (skadliga-klienter) ... och den främsta orsaken varför vi skriver denna tråd är för att informera dig allt alla IP
   kommer att behandlas på lika villkor enligt vår servers bevaknings script manus och kommer att förbjudas. I detta fall kommer
   en IP-adress tas endast bort om platsen för systemadministratörer inte bestämmer sig för något annat.   -Vi kommer inte att acceptera rapporter ang. denna fråga, enligt Arbor Networks inställningar och våra interna webbplats
   filter, kommer vi att hantera detta med vårt egna gottfinnande.
   Webbplatsens Moderator Team, på någon nivå har inte verktyg eller inställningar för att ändra på systemadministrations
   inställningar.


   -Du kan själv välja att använda en proxy för att få tillgång till vår webbplats, se bara till att du får antingen en legit/laglig
   en, eller om du känner till en IP tilldelats för dig är ren.


   -Vi vill att vår webbplats hålls ren, vi vill att webbplatsen för att vara där för alla befintliga(och nya) medlemmar.
Med Vänliga hälsningar.
Kickass Torrents -
HQ .